MEDELTIDSGOTLAND

Åter första sidan

Invånarna i medeltidens Visby

AA till BOTGER(S)

BRACKE till BYGGMESTER

DABBE till EKELO

Andra intressanta medeltida visbysläkter är t ex de "gutniska" Etelhem, Felde, Forman, Frende, Hachede III, Halekow, Haverbrot, Heideby, Hofman (av svenskt ursprung), Höne, Hörne, Hude, Junge I, Kabbe, Kopman, Krabbe, Kregenskock, Kruse II, Langerame, Limborg II, Lundeberghe, Moppe, Munter II (av svenskt ursprung), Olefer, Petri, Poppe, Provest, Prysse, Puke, Regneri, Ridder, Röde, Sefrid, Silkentopp, Skelhorn, Smede, Stalbiter, Strande, Sunnenschin, Swart, Swerdsliper, Tyderman, cum Vacca och Ysem.

Andra intressanta tyska släkter är t ex Elten, Essen I och II, Flaming, van Flanderen, Fot, Fridach, Geismar, Gildehus, Gruten, Hachede I och II, Holthusen, Hundebeke, Yborch, Junge II, Kamen, Kastell, Kosfelt, Krowel, Kruse I, Limborg I, van Lippe, Loos, Muddepenning, Munter I, Osenbrugge, Pallas, Pleskow (av ryskt ursprung), van Rode I-III, Russenberg, van Schening, Smiterlowe, Zobber, van Sost, Sparenberg, Stoltefot, Swarte I och Swarte II (möjligen gutniskt ursprung), Swerting, Travelman, Warendorp, Wedderen, Westfal, Weze, Wippervorde och Wise.

Samt den svenska släkten Nordberg.